yandex

Ontkenning

Hallo, welkom op Eurodisneyaanbiedingen.nl,

Op deze pagina behandelen bij de disclaimer van Eurodisneyaanbiedingen.nl. In deze disclaimer staan de voorwaarden waaronder de informatie op deze website aangeboden wordt.

Intellectueel eigendom
De informatie op deze website is gratis toegankelijk. Althans, wanneer je de informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. De informatie op Eurodisneyaanbiedingen.nl is alleen te gebruiken wanneer jij voldoet aan de regels uit de Nederlandse wet met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wil jij toch informatie van deze site gebruiken? Vraag hiervoor dan altijd eerst toestemming aan Eurodisneyaanbiedingen.nl. Doe je dit niet? Dan is het ten strengste verboden om tekst, beeldmateriaal of andere bronnen van deze site te publiceren of kopiëren. Deze intellectuele eigendommen behoren tot Eurodisneyaanbiedingen.nl.

Geen garantie van correcte informatie
Op Eurodisneyaanbiedingen.nl vind je heel veel informatie over Euro Disney. Het team achter deze site doet zijn uiterste best om alle bezoekers zo goed mogelijk te informeren.. Naast de informatie over Euro Disney vind je op deze site verschillende hyperlinks die jou doorsturen naar verschillende sites. Dit zijn doorgaans sites waar jij producten aan kunt schaffen. Op Eurodisneyaanbiedingen.nl zelf zijn geen producten te koop. Wij trachten bezoekers op een correcte wijze te informeren. Mocht de informatie onverhoopt toch niet juist zijn of niet kloppen, dan is Eurodisneyaanbiedingen.nl op geen enkele manier aansprakelijk.

Eurodisneyaanbiedingen.nl is daarnaast ook op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die direct of indirect door de (informatie op de) website wordt veroorzaakt. Ook voor wat betreft de berichten die bezoekers op Eurodisneyaanbiedingen.nl plaats aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

De informatie op Eurodisneyaanbiedingen.nl wordt zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid aangeboden. Dit geldt eveneens voor de informatie en/of aangeboden producten op de websites waar naartoe gelinkt wordt via hyperlinks.

Eurodisneyaanbiedingen.nl behoudt zich het recht om informatie zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van reden te wijzigen, verwijderen of opnieuw te publiceren.

Aanpassingen
Zijn er wijzigingen aangebracht in de disclaimer van Eurodisneyaanbiedingen.nl? Dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.